gitbucket

gitbucketのActiveDirectory認証の設定例

gitbucket(takezoe/gitbucket · GitHub) がお手軽にgithub cloneを構築できるのですごく良いです。 社内のActiveDirectoryと連携できれば便利なので、以下を参考に色々やってました。 https://github.com/takezoe/gitbucket/wiki/LDAP-Authentication-Settin…